Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75

Kierunek: Grafika

Kategoria: Grafika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu grafiki projektowej ze wskazaniem na grafikę reklamową. Uczestnicy studiów będą mieli okazję przejść przez cały proces projektowy tworzenia systemu identyfikacji wizualnej, od rozmów z klientem, poprzez pracę koncepcyjną, pracę z komputerem, po przygotowanie publikacji oraz różnych rodzajów wdrożeń. Podczas studiów poruszana będzie również tematyka relacji grafiki z architekturą i przestrzenią miejską

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych zamierzających poszerzyć swoją wiedzę w zakresie grafiki reklamowej i projektowania graficznego, jak również do osób pracujących już w branży reklamowej, PR lub architekturze, które zainteresowane są usystematyzowaniem oraz pogłębieniem swojej wiedzy.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci posiadają niezbędną i komplementarną wiedzę z zakresu kreowania identyfikacji wizualnej przedsięwzięcia, produktu lub firmy. Posiadają również umiejętności pracy z materiałami drukowanymi oraz publikacjami internetowymi różnego rodzaju. Studia te stanowią dobrą podstawę i przygotowanie do podjęcia pracy w agencji reklamowej lub PR, a osobom działającym w branży pozwolą poszerzyć wiedzę.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (250 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
studia podyplomowe trwają dwa semestry,
studia podyplomowe dla nauczycieli trwają 3 semestry (wymagane uprawnienia pedagogiczne)
zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym
zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych
na wszystkie studia podyplomowe wpisowe wynosi 0 zł
studia uruchamiane są pod warunkiem zapisania się odpowiedniej ilości kandydatów (min. 15 osób)
absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłaty

AAzwiń
I semestr: 1.850 zł (3 raty x 660 zł)