Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Transport, spedycja, logistyka

Kategoria: Logistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz pogłębienie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy w sektorze Transport, Spedycja, Logistyka. W ramach studiów przedstawione oraz usystematyzowane zostaną zagadnienia dotyczące funkcjonowania sektora Transport, Spedycja, Logistyka, w tym, w szczególności aktualnych kierunków zmian dotyczących aspektów prawnych, organizacyjnych i technologicznych. Podczas studiów poruszone będą również zagadnienia dotyczące zintegrowanych systemów informatycznych, usług e-commerce czy Cloud computering w biznesie.

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni aktywnych zawodowo w sektorze Transport, Spedycja, Logistyka zainteresowanych pogłębieniem specjalistycznej wiedzy i rozwinięciem praktycznych umiejętności oraz osób pragnących nabyć nową wiedzę i kwalifikacje.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do rozwiązywania problemów w podmiotach różnych branż, których działalność dotyczy sektora Transport, Spedycja, Logistyka.

CZAS TRWANIA
1 rok - 2 semestry (210 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2.200 zł (3 raty x 770 zł)