Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Mechatronika dla inżynierów

Kategoria: Mechatronika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW

Studia mają na celu przygotowanie nowoczesnej kadry inżynierskiej, szczególnie dla regionu województwa śląskiego, w którym to powstają i dynamicznie rozwijają się nowoczesne, duże zakłady przemysłowe o wysokim stopniu automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji w różnych sektorach przemysłu.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych kierunków ścisłych oraz technicznych. Studia podyplomowe „Mechatronika dla inżynierów” zostały przygotowane wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, który poszukuje profesjonalistów – inżynierów posiadających interdyscyplinarną wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, automatyki i robotyki, teorii sterowania oraz posiadających umiejętność integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji układów mechatronicznych.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowisku: konstruktora, inżyniera utrzymania ruchu, technologa, inżyniera wsparcia technicznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2.400 zł (3 raty x 840 zł)