Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna

Kategoria: Media

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia Podyplomowe z Fotografii Podróżniczej, reportażowej i dokumentalnej WST zostały stworzone dla wszystkich pasjonatów fotografii, którzy chcą świadomie i kreatywnie tworzyć zdjęcia oraz budować nieszablonowe dokumentacje i reportaże. Zarówno w czasie podróży jak i wokół domu. Studia przeznaczone są dla:

osób pracujących poza branżą fotograficzną, którzy chcą publikować i prezentować swoje zdjęcia prywatnie, np. w mediach elektronicznych, w ramach wystaw, konkursów fotograficznych, etc.
osób, które planują pracować bądź już pracują w zawodach intensywnie wykorzystujących dokumentację wizualną, np. architekci, dziennikarze, dokumentaliści, graficy komputerowi, pracownicy instytucji kulturalnych, pracownicy mediów, podróżnicy, rzecznicy prasowi, itd.
wszystkich entuzjastów fotografii, którzy chcą za pomocą medium fotografii chcą przekazać swoją wizję świata i otaczającej nas rzeczywistości i poszukują indywidualnej ścieżki rozwoju.
OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Studia Podyplomowe z Fotografii Podróżniczej i Dokumentalnej WST stawiają na kreatywność studentów, rozwój ich zmysłu obserwacji, empatii oraz nietuzinkowe podejście do tematów. Znakomity fotograf amerykański Ansel Adams (1902-1984) powiedział swego czasu, że „najważniejszy element aparatu znajduje się 12 cali za nim” i my się pod tym stwierdzeniem podpisujemy obiema rękami. W centrum uwagi naszych Studiów Podyplomowych z Fotografii stoi fotograf i rozwój jego umiejętności, a nie zgłębiania wiedzy technologicznej.

Studia Podyplomowe z Fotografii WST są pierwszymi studiami podyplomowymi o takim profilu w Polsce.TEMATYKA ZAJĘĆ

Cz. I. Podstawy tworzenie zdjęć.

Ekspozycja: Jakość i kierunkowość światła, zmierzch, fotografowanie w świetle zastanym.
Kompozycja: podstawowe reguły kompozycyjne, głębia ostrości, obramowania, rola linii, perspektywy, etc.
Kolor i zarządzanie barwą.
Wybrani mistrzowie fotografii oraz najważniejsze zdjęcia w historii fotografii. Koncept decydującego momentu („decisive moment”).
Cz. II. Fotografia podróżnicza.

Przygotowywanie wyjazdu. Etyka i bezpieczeństwo w fotografii podróżniczej.
Kreatywne ujęcie typowych tematów podróżniczych.
Specyfika fotografowania w krajach Trzeciego Świata. Fotografowanie w Europie i Ameryce Północnej.
Fotografia uliczna.
Fotografowane krajobrazów i świata zwierząt.
Fotografowanie w warunkach ekstremalnych: w dżungli, pustyni, górach i regionach polarnych oraz w trudnych warunkach pogodowych.
Fotografowanie obrzędów, świąt i festiwali.
Cz. III. Dokument fotograficzny.

Fotografowanie ludzi i emocji. Nastrój w fotografii.
Temat w fotografii dokumentalnej, twórcze poszukiwanie zagadnień. Fotografia zaangażowana socjalnie („socially engaged photography”).
Opowiadanie historii za pomocą zdjęć („storytelling”).
Przygotowywanie i realizacja projektów średnio- i długoterminowych.
Cz. IV. Przed i po sesji fotograficznej.

Właściwy dobór oraz obsługa sprzętu fotograficznego.
Programy do edycji oraz zarządzania dużymi zbiorami zdjęć. Katalogowanie i archiwizacja zdjęć.
Selekcja zdjęć. Prezentacja zdjęć i reportaży.
Budowanie własnego portfolio.
Inspiracja, kreatywność, rozwój i samorozwój w fotografii.
Cz. V. Praca dyplomowa

Każdy student przygotowuje pracę dyplomową na wybrany przez siebie temat

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr: 1.900 zł (3 rat x 680 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl