Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75

Kierunek: Public Relations

Kategoria: Media

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie podstawowych technik, narzędzi oraz najnowszej i najbardziej aktualnej wiedzy a także umiejętności praktycznych niezbędnych w komunikowaniu się organizacji z otoczeniem . Studia uczą umiejętności bezkonfliktowego współżycia i współpracy w zespole jak również przekazują wiedzę jakie działania należy kierować do dużych mas ludzkich a jakie do średnich i małych grup społecznych czy do pojedynczych osób, reprezentujących określone grupy społeczne. Prowadzone zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów praktycznych obejmować będą ćwiczenia i warsztaty z zakresu sztuki prezentacji w mediach audiowizualnych (autoprezentacja, techniki wypowiedzi, wizaż, kultura słowa), języka wypowiedzi publicznej, redagowanie tekstów PR, protokół dyplomatyczny i S.V oraz negocjacje w biznesie.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe Public Relations skierowane są do osób chcących świadomie zaplanować działania mające na celu ukształtowanie wizerunku osoby prywatnej bądź firmy w otoczeniu, przy zastosowaniu rożnego rodzaju działań warunkujących jej postrzeganie.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w firmach zajmujących się profesjonalnie doradztwem PR, rozpoczęcia własnej działalności w szeroko rozumianej branży PR. Studia mogą być również przydatne dla menedżerów chcących poznać i wykorzystać techniki PR w zarządzaniu swoimi organizacjami.

CZAS TRWANIA

I rok – 2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
więcej: www.wst.com.pl

Opłaty

AAzwiń
Czesne za semestr: 1.450 zł (3 raty x 530 zł)