Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Badania kliniczne

Kategoria: Medycyna (kier. lekarski)

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW

Celem uruchomienia studiów Metodologia, organizacja i zarządzanie w badaniach klinicznych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach jest przekazanie słuchaczom aktualnej i szeroko rozumianej wiedzy z zakresu aktów prawnych oraz zasad etycznych regulujących obszar badań klinicznych. Nadrzędnym celem kształcenia na w/w studiach jest zapoznanie słuchacza z zasadami projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, w tym zbierania i analizowania danych oraz interpretacji uzyskanych wyników.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pracowników jednostek klinicznych i naukowych, działów medycznych, firm farmaceutycznych lub firm typu CRO (Contract Research Organization) i SMO (Site Management Organization), ośrodków prowadzących badania kliniczne oraz do osób zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie badań klinicznych.

PROGRAM:

- Wstęp do badań klinicznych,
- Zagadnienia prawne i etyczne w badaniach klinicznych
- Podmioty uczestniczące w badaniach klinicznych i ich rola – pacjent, badacz, ośrodek
- Podmioty uczestniczące w badaniach klinicznych i ich rola – sponsor, CRO, monitor
- Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych
- Badania kliniczne jako projekt
- Statystyka i ekonomia w badaniach klinicznych
- Komunikacja i marketing, GCP

SYLWETKA ABSOLWENTA

Priorytetem dla uczelni jest rozwój umiejętności praktycznych. Absolwent posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi, będzie umiał sprawnie poruszać się w obszarze zagadnień dotyczących branży farmaceutycznej oraz firm prowadzących badania kliniczne na rynku krajowym oraz międzynarodowym, będzie potrafił w pełni zaplanować i zorganizować proces związany z realizacją badań klinicznych pod kątem formalno-prawnym w ujęciu najbardziej aktualnych rozwiązań w tym zakresie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/