Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Sztuka Witrażu

Kategoria: Muzyka i sztuka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia klasycznego witrażu: projektowania, cięcia i malowania szkła, łączenia ołowiem. Ponadto przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat szkła, jego obróbki oraz szerokich możliwości wykorzystania w otoczeniu np. w architekturze. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia z zakresu historii witrażu, technologii szkła, barwy i światła jak również warsztaty z kompozycji płaszczyzn oraz obróbki szkła (witraż klasyczny, slumping i grawerowanie).

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych artystycznych i technicznych, inżynierów budownictwa, architektów, projektantów wnętrz, artystów plastyków, absolwentów kierunków związanych ze sztuką wizualną oraz wszystkich absolwentów innych kierunków studiów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o praktyczne techniki realizacji witrażu, wykorzystania szkła artystycznego do aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz przestrzeni architektonicznych.

CZAS TRWANIA

Czas trwania 1 rok - 2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
studia podyplomowe trwają dwa semestry,
studia podyplomowe dla nauczycieli trwają 3 semestry (wymagane uprawnienia pedagogiczne)
zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym
zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych
na wszystkie studia podyplomowe wpisowe wynosi 0 zł
studia uruchamiane są pod warunkiem zapisania się odpowiedniej ilości kandydatów (min. 15 osób)
absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy
oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
poświadczenie uprawnień pedagogicznych (dot. st. podyplomowych dla nauczycieli)
kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
2 fotografie (35x45)
umowa finansowa podpisywana w punkcie rekrutacyjnym
potwierdzenie wpłaty pierwszej raty lub opłaty za semestr studiów podyplomowych

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2.500 zł (3 raty x 870 zł)