Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Rysunek i malarstwo

Kategoria: Muzyka i sztuka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności rysowania i malowania. Na studiach słuchacze zapoznają się w praktyce z zagadnieniami z zakresu sztuk plastycznych (rysunek, malarstwo, grafika artystyczna, kompozycja). Podczas studiów słuchacze rozwiną także zdolności w zakresie fotografii, multimediów, projektowania ilustracji. Umiejętności warsztatowe zostaną wzbogacone wiedzą z zakresu historii sztuki, psychofizjologii widzenia, prawa autorskiego.

ADRESACI STUDIÓW
Studia podyplomowe Rysunek i malarstwo kierowane są osób, legitymujące się dyplomem ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonatów, osób mających zarówno sporadyczny kontakt ze sztukami plastycznymi, jak i amatorów, chcących zdobyć umiejętności biegłego operowania warsztatem artystycznym.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Absolwenci będą w stanie wykonać rysunek odręczny w myśl określonych założeń, namalować obraz, zakomponować płaszczyznę, wykonać tradycyjną grafikę artystyczną, posłużyć się fotografią czy multimediami w celu uzyskania stosownego wyrazu plastycznego swej wizji.

CZAS TRWANIA
1 rok - 2 semestry (210 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2.200 zł raty (3 x 770 zł)