Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie Nieruchomościami

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami – utrzymania obiektów, zaplecza w stanie niepogorszonym z elementami inwestowania oraz koordynowania konceptów rozwojowych związanych z modernizacją istniejącej zabudowy. Studia przygotowują do wykonywania procedur mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania nieruchomości, bezpieczeństwa korzystania i właściwej eksploatacji.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem obowiązujących standardów zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą. Studia przygotowują przyszłych zarządców do wykonywania zawodu, zarówno pod względem poziomu edukacji, jak i praktycznego szkolenia - po ustaniu regulacji państwowych. „Profil kompetencji zawodowych oparto na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Absolwenci przygotowani są do wykonywania zawodu i ubiegania się o uzyskanie świadectwa kompetencji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

CZAS TRWANIA

Czas trwania 1 rok - 2 semestry (230 godzin)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
1.700 zł (3 raty x 590 zł)