Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Wycena Nieruchomości

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przekazanie przyszłym rzeczoznawcom majątkowym profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z procedurami mającymi na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania nieruchomości, bezpieczeństwa korzystania i właściwej eksploatacji. Studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, których zamiarem jest ubieganie się o uzyskanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Adresatami mogą być pracownicy biur rzeczoznawców majątkowych, banków i innych instytucji finansowych, biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, biur zarządców nieruchomości oraz przede wszystkim osoby zamierzające w przyszłości samodzielnie wykonywać te zawody.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności praktyczne dotyczące szacowania nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych jak również najnowszych uregulowań prawnych, zagadnień ekonomiczno-finansowych, budownictwa i kosztorysowania.

CZAS TRWANIA

Czas trwania 1 rok - 2 semestry (278 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2.000 zł (3 raty x 710 zł)