Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Usługi detektywistyczne

Kategoria: Ochrona osób i mienia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przygotowują słuchaczy do pracy w zawodzie detektywa i uzyskania niezbędnej wiedzy na licencję detektywa. W każdym funkcjonującym obecnie społeczeństwie, jak pokazuje rzeczywistość, usługi detektywistyczne okazują się niezbędne, w celu uzyskiwania wartościowych informacji. W odniesieniu do absolwentów uczelni możemy założyć, że jest to możliwość zdobycia dodatkowego atrakcyjnego zawodu. Natomiast dla osób potrzebujących tego typu usług - możliwość rozwiązania zgodnie z prawem problemów, kiedy zawodzą inne dotychczas stosowane sposoby.

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Studia kierowane do osób rozważających wykonywanie zawodu detektywa oraz zainteresowanych pracą w Policji (wydziały dochodzeniowo-śledcze, wydziały techniki operacyjnej). Do udziału w studiach zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką pracy detektywa.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci są przygotowani do świadczenia usług detektywistycznych w ramach zatrudnienia w rozwiniętych już agencjach i biurach detektywistycznych a także będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności detektywistycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o usługach detektywistycznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
1900 zł (3 raty x 680 zł)