Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie osób posiadających kwalifikacje merytoryczne do prowadzenia zajęć w szkołach powszechnych, policealnych, wyższych oraz do realizowania kursów i szkoleń poprzez nabycie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności dydaktycznych.
Adresaci studiów

Zajęcia są adresowane do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy pragną zdobyć uprawnienia pedagogiczne, zamierzają pracować w placówkach oświatowych bądź prowadzić działalność edukacyjną, a także pragną podnieść kwalifikacje zawodowe, jak i udoskonalić i zaktualizować posiadane umiejętności.
Program studiów

Program studiów: składa się z 3 bloków tematycznych- psychologicznego, pedagogiczno- metodycznego oraz informatycznego.
Blok psychologiczny obejmuje zagadnienia związane z psychologicznymi i biologicznymi uwarunkowaniami procesu uczenia się i nauczania, budowaniem kreatywności, rozwiązywaniem sytuacji trudnych w procesie dydaktycznym.
Blok pedagogiczny nauczy słuchaczy jak „uczyć dobrze”- główne obszary to: aktywizowanie, ocenianie, egzaminowanie, przygotowywanie materiałów dydaktycznych.
Blok informatyczny skoncentrowany wokół nowoczesnych metod nauczania zdalnego.

Atuty studiów:
Innowacyjny program nauczania
Profesjonalna kadra prowadząca wykłady i warsztaty
Zajęcia odbywające się w formie tradycyjnej i online
Prowadzenie zajęć warsztatowych w małych grupach (max 15-osobowych)
Uwzględnienie w siatce programowej aktualnych wymogów organizacyjnych i prawnych dotyczących kształcenia zdalnego
Warsztaty z pracy z ciałem ( oddech, emisja głosu)
Warsztat z zarządzania czasem.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja prowadzona jest on line. Po zebraniu grupy przedstawiciel Uczelni kontaktuje się w sprawie dopełnienia formalności związanych z zapisaniem się na studia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
czas trwania:
1,5 roku ( 3 semestry)

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
1500 zł (3 raty x 520 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl