Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Projektowanie i Stylizacja Ubioru

Kategoria: Produkcja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej i profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu realizacji własnych projektów i metod projektowania. W trakcie studiów słuchacze rozwijają swoje umiejętności projektowania, rysunku, fotografii, jak też projektowania i wytwarzania akcesoriów oraz obuwia w opraciu o klasyczne i najnowsze technologie.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów wyższych, do osób kreatywnych, z wyobraźnią, posiadających uzdolnienia artystyczne, pasjonujących się stylizacją, projektowaniem ubiorów oraz zamierzających rozszerzyć swoje horyzonty w dziedzinie nowoczesnego wytwarzania ubiorów. Odbiorcą studiów są osoby zawodowo związane z branżą mody, pragnące zmienić swój status, poszerzyć wiedzę i podnieść kwalifikacje, a także osoby, które planują związać swoją przyszłość zawodową z modą, z pracą projektanta odzieży bądź profesjonalnego stylisty.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in. w charakterze stylisty i projektanta mody – odzieży oraz jej elementów, dziennikarza modowego, krytyka mody, managera i koordynatora kolekcji.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (240 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2.500 zł (3 raty x 850 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl