Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Profesjonalna szkoła rzeczników prasowych i pracowników pr

Kategoria: Public Relations

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest utrwalenie i pogłębienie dotychczasowej wiedzy oraz przygotowanie do pracy w zawodzie rzecznika prasowego i pracownika PR jednostek o najwyższych kompetencjach. Stworzenie zawodowców całkowicie świadomych narzędzi, jakimi są ich umysł i ciało.

ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci będą charakteryzować się umiejętnością właściwego mówienia, prezentacji, zachowania, co jest niezbędne w relacjach między firmowych i międzyludzkich. Będą potrafili komunikować się w sposób najprostszy i najjaśniejszy, a od przejrzystości i jakości komunikacji zależy każdy sukces. Poszerzenie wiedzy psychologicznej da im do ręki narzędzie najskuteczniejszego działania. Ćwiczenia z kamerą pozwolą przygotować się do realnych wystąpień medialnych, eliminując w dużym stopniu stres. Profesjonalna Szkoła Rzeczników Prasowych i Pracowników PR wzmocni kompetencje, uważność i pozwoli na w pełni świadome korzystanie z wiedzy i narzędzi.

CZAS TRWANIA
1 rok - 2 semestry (210 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
1.900 zł raty (3 x 680 zł)