Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Akademia menedżera dla twórców i artystów

Kategoria: Społeczeństwo, styl życia, sztuka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych "Akademia Menedżera dla twórców i artystów" jest nabycie przez menadżerów (twórców, artystów) wiedzy i umiejętności z zakresu świata VUCA (Volatility, Uncertainty , Complexity , Ambiguity - zmienność , niepewność , złożoność, niejednoznaczność). Uczestnicy będą posiadać umiejętności do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktem; zarządzania emocjami w pracy, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów i wcielanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Uczestnik będzie posiadać kompetencje menadżerskie wynikające z oczekiwań otaczającej nas rzeczywistości w świecie VUCA.

GRUPA DOCELOWA
Akademia trenera kierowana jest przede wszystkim do twórców i artystów, którzy:

inwestują w rozwój osobisty
chcą rozwinąć kompetencje zarządcze w świecie VUCA
planują rozpoczęcie kariery menedżera i chcą świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery zawodowej
oraz do wszystkich którzy pragną poszerzać swoje umiejętności
RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Development Center - badanie kompetencji
Emocje w biznesie
Konflikt jako wyzwanie
Odporność psychiczna
Poznawcze aspekty komunikacji
Praca dyplomowa
Praca na różnicy - motywowanie zespołów różnorodnych
Seminarium końcowe
Superwizja i coaching indywidualny
Świat VUCA jako wyzwanie dla menedżera
Trening kreatywności
Zarządzanie relacjami w zespole
Zarządzanie zmianą
KIEROWNIK STUDIÓW
Ilona Stawczyk - wykładowca MBA, Certyfikowany Trener i Konsultant w zakresie nauczania i kształtowania kompetencji menedżerskich. Analityk Transakcyjny. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe z Terapii Gestalt, Psychologii Biznesu, Trenerów Grupowych, Public Relations oraz Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Prowadziła szkolenia min dla Prevoiz-Vie Groupe Prevoiz, Biura Obsługi zarządu ING Bank Śląski S.A, Dyrektorów BZWBK, kadry menedżerskiej UM w Katowicach, Poczty Polskiej S.A., Dystryktów Apotex Polska Sp. z o.o.; Biura Zarządu i wyższej kadry menedżerskiej Koksowni „Przyjaźń” Sp. z o.o.; Kadry Oficerskiej Wojewódzkiej Komendy PSP w Katowicach, samodzielnych pracowników naukowych wiodących uczelni w Polsce.

CZAS TRWANIA
1 rok - 2 semestry (210 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
1700 zł (3 raty x 610 zł)