Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Projektowanie przestrzeni wystawienniczych punktów sprzedaży

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu visual merchandisingu ze szczególnym uwzględnieniem projektowania przestrzeni wystawienniczych punktów sprzedaży. Na studiach słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu działań merchandisingu (visual merchandising, strefy layoutów sklepów, pozycjonowanie produktów, wykorzystanie materiałów POS, aranżacje wnętrz w punktach handlowych), marketingu i reklamy, psychologii konsumenta, social mediów. Podczas studiów słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności projektowania elementów visual merchandisingu za pomocą programów komputerowych 2D i 3D. Rozwiną zdolności w zakresie wystawiennictwa, fotografii, kompozycji.

ADRESACI STUDIÓW
Adresatami studiów są osoby, legitymujące się dyplomem ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonatów zajmujących się aranżowaniem, dekorowaniem wnętrz, osób chcących specjalizować się w projektowaniu przestrzeni handlowych, targowych, aranżowaniu witryn sklepowych, projektowaniu elementów reklamowych we wnętrzach, prezentowaniu produktów, czyli we wszystkich dziedzinach Visual Merchandisingu. Studia mogą być przydatne zwłaszcza dla przyszłych, jak i obecnych dekoratorów sklepowych, pragnących rozwijać swoje umiejętności, właścicieli sklepów, specjalistów ds. marketingu.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Visual Merchandising to dynamicznie rozwijające się narzędzie marketingowe. Projektant przestrzeni wystawienniczych punktów sprzedaży to zawód przyszłości. Wiedzę, związaną z potrzebami klienta absolwenci tego kierunku, wykorzystają w praktyce poprzez zdobyte umiejętności projektowania elementów visual merchandisingu w punktach sprzedaży. Nauczą się też odczytywać i rozumieć potrzeby klienta w miejscach handlu. Będą w stanie zaprojektować witrynę sklepową, wykreować strategię wizualną, odpowiednio zaprezentować kolekcje.

CZAS TRWANIA
Czas trwania 1 rok - 2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2.100 zł (3 raty x 740 zł)