Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Lider Przemysłu 4.0

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest nabycie kompetencji związanych z transformacją cyfrową. Poznanie zakresu zmiany i narzędzi związanych z badaniem gotowości cyfrowej jak również określenia obszarów od których należy rozpocząć cyfryzację. W ramach studiów uczestnicy będą mieli możliwość poznania technologii pomagających w transformacji cyfrowej, określenia procesów koniecznych do zmiany i optymalnego działania przedsiębiorstwa. Studia mają pomóc w zrozumieniu czym jest Przemysł 4.0 w nowoczesnym biznesie, jaki jest jego cel i jak go osiągnąć. Uczestnicy studiów podyplomowych zdobędą kompetencje do zdefiniowania zakresu zmiany oraz wdrożenia koniecznych technologii/systemów.

Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do pracy w firmach czysto produkcyjnych jak i u dostawców technologii. Ponadto posiadają kompetencje pomagające w pracy jako audytor oraz jako Lider zmiany.

GRUPA DOCELOWA
osoby pracujące u dostawców technologii/systemów
wyższa kadra kierownicza
absolwenci studiów informatycznych, zarządzania, marketingu
kierownicy IT
kierownicy utrzymania ruchu
kierownicy utrzymania produkcji
RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wstęp do Przemysłu 4.0
Modele Biznesowe
Człowiek w Przemyśle 4.0
Zarządzanie w Przemyśle 4.0
Technologie
Wdrażanie założeń Przemysłu 4.0
Pomoc państwa we wdrażaniu Przemysłu 4.0
KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Marcin Otrębski– Absolwent wydziału Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, certyfikowany audytor ADMA. Niezależny ekspert szeroko pojętego Przemysłu 4.0, lider transformacji cyfrowej, specjalista w dziedzinie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ERP, MES, SCADA, PDM, systemy obiegu dokumentów) systemów IIOT, systemów automatyzacji łańcucha dostaw i produkcji w oparciu o RFID, beacony, kody kreskowe. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem, prelegent i szkoleniowiec, a także autor wielu tekstów o tematyce branżowej.

CZAS TRWANIA
1 rok - 2 semestry (210 godz.)

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2950 zł (3 raty x 1030 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl