Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Projektowanie Obiektów Opieki Zdrowotnej

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Studia przygotowują do projektowania obiektów opieki zdrowotnej w charakterze projektanta architektury oraz technologa medycznego.

Stanowią ważny element podniesienia kwalifikacji zawodowych osób związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji oraz ich zarządzaniem.

Obejmują zagadnienia w zakresie: analizy procedur medycznych, wpływu technologii medycznej na projektowanie obiektów opieki zdrowotnej, tworzenia programów inwestycji opieki zdrowotnej, realizacji projektów obiektów opieki zdrowotnej, tworzenia opracowań technologii medycznej oraz planowania strategii projektowych obiektów opieki zdrowotnej. Obszarem działalności zawodowej absolwenta po ukończeniu studiów podyplomowych mogą być wszelkie obiekty opieki zdrowotnej.

ADRESACI STUDIÓW
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych kierunków architektonicznych oraz osób związanych zawodowo z realizacją obiektów opieki zdrowotnej a także ich projektowaniem i zarządzaniem.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i przygotowanie do wykonywania dokumentacji projektowych branży architektonicznej i technologii medycznej wszelkich obiektów opieki zdrowotnej.
Studia te stanowią ważny element specjalizacji zawodowej uznanej przez Izbę Architektów oraz Ministerstwo Zdrowia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2.500 zł (3 raty x 870 zł)