Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Grafika - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika trwają 5 lat (10 semestrów). Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł magistra.

Studia na kierunku Grafika mają na celu przygotowanie absolwenta do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania graficznego, a także dzięki zdobytemu tytułowi umożliwiają dalsze kształcenie. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, co umożliwi mu podejmowanie twórczości własnej, jak i pracy w zespole.

Absolwent będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Ponadto program studiów obejmuje wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących własności intelektualnej i prawa autorskiego, wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania i reklamy. Absolwent kierunku grafika będzie specjalistą zarówno w dziedzinie tworzenia w różnych tradycyjnych technikach graficznych jak i w ciągle rozwijających się technikach i technologiach multimedialnych. Absolwenci są przygotowani do realizowania różnego typu realizacji multimedialnych wykorzystujących obraz, tekst, animację, dźwięk i film.

Umiejętności absolwentów po tym kierunku kształcenia spełnią bieżące i przyszłe potrzeby pracodawców biorąc pod uwagę ciągłe zapotrzebowanie na kreatywnych fachowców-grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę lub samodzielną działalność w mediach (TV , radio, prasa), agencjach graficznych, agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach, instytucjach kultury oraz w innych instytucjach lub firmach o podobnym zakresie działalności.

Specjalności:
- Projektowanie wizualnych elementów gier
- Grafika multimedialna i animacja 3D
- Grafika reklamowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jednolite magisterskie jest złożenie nastepujących dokumentów:

- oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
- podanie - kwestionariusz osobowy
- dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl