Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75

Kierunek: Informatyka

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Kierunek przeznaczony jest dla osób zamierzających w przyszłości tworzyć nowe technologie i narzędzia informatyczne. Informatyka to dobry kierunek dla osób, które lubią nauki ścisłe, posiadają umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, a także potrafią podejmować szybkie decyzje i są twórcze. Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagających specjalistycznego oprogramowania, stawiają nowe wyzwania inżynierom informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom tego kierunku. Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki. Kształcenie ogólne obejmuje podstawy programowania, systemy baz danych i sieci oraz systemy operacyjne niezależnie od specjalności.

SPECJALNOŚCI:

- Zarządzanie projektami IT
- Projektowanie Virtual Reality
- Sieciowe systemy operacyjne i bazy danych w chmurze
- Programowanie gier i multimedia
- Symulacje i modelowanie komputerowe w biomedycynie
- Aplikacje mobilne i platformy internetowe
- Tester oprogramowania
- Business inteligence
- Cyberprzestępczość

KANDYDAT NA INFORMATYKĘ POWINIEN:

Interesować się zagadnieniami technicznymi
Posiadać umiejętność logicznego myślenia
Posiadać umysł ścisły i wyobraźnię techniczną

STUDIA I STOPNIA:

Osoba wybierająca informatykę, nie musi znać języków programowania. Ta wiedza jest jak najbardziej przydatna, ale nie jest niezbędna, ponieważ na studiach z informatyki uczy się jej od podstaw. W trakcie studiów student zdobędzie również wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, poznaje działanie współczesnych systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz inżynierii oprogramowania, biorąc aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Zdobędzie umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Rozwinięta kreatywność, nowatorskie myślenie i nowoczesne podejście do zagadnień techniki połączone ze zdobytą wiedzą, dają gwarancję osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym.

CZAS TRWANIA:

3.5 roku studia inżynierskie (7 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA:

Absolwent posiada znajomość głównych zagadnień informatyki, nowoczesnych technologii, tendencji rozwojowych i głównych problemów badawczych w informatyce, począwszy od specyfikacji wymagań i projektowania aż do eksploatacji i konserwacji systemów. Jednocześnie dysponuje podstawową wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i ekonomii niezbędną przy podejmowaniu decyzji w przyszłej pracy zawodowej.

PERSPEKTYWY PRACY:

- Konsultant IT
- Programista
- Analityk i projektant systemów informatycznych
- Administrator systemów informatycznych
- Administrator sieci komputerowych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE, JEDNOLITE MAGISTERSKIE):

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał + kserokopia)
- Świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia)
- Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5 x 4,5)
- Fotografia w wersji elektronicznej przesłane na adres: zdjecie@wst.com.pl
- Dowód osobisty (kserokopia)
- Podanie (kwestionariusz osobowy)

Opłaty

AAzwiń
Studia Stacjonarne: 1150 zł / semestr
Studia Niestacjonarne: 1100 zł / semestr