Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pielęgniarstwo

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Pielęgniarstwo to niezwykle potrzebny zawód na rynku pracy, a studia na tym kierunku dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych. Podczas nauki student zdobędzie umiejętności profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, będzie potrafił korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Nauczy się udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej nad chorymi i niepełnosprawnymi. Umiejętności praktyczne przekazują wykwalifikowani nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym.


Przygotowany program kształcenia ukierunkowany jest na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki. Integralną częścią studiów będą praktyki studentów w szpitalach oraz specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej, a także zajęcia praktyczne związane z opieką nad ludźmi zdrowymi i chorymi. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

W ofercie studiów znajdują się dwa tryby prowadzenia nauki:
tryb studiów I
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne za semestr: 1.990 zł (3 raty x 710 zł)

tryb studiów II
I stopnia - studia stacjonarne dla pracujących (zajęcia odbywać się będą w piątki od godziny 16, soboty oraz niedziele)
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 30 września


W związku z uruchomieniem nowego kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych, przygotowaliśmy specjalną ofertę "Bądź szybszy - zyskaj więcej"!

Dla pierwszych 10 osób, które zapiszą się na studia Pielęgniarstwo opłata semestralna wynosić będzie 500 zł za pierwszy semestr a opłata wpisowa tylko 1 zł. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy - zyskaj więcej".

Regulamin promocji:

1. Promocja „Bądź szybszy – zyskaj więcej” skierowana jest do pierwszych 10 kandydatów zapisujących się na kierunek Pielęgniarstwo rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019.
2. W okresie promocji wysokość opłaty semestralnej na pierwszym semestrze wynosi 500 zł na studiach stacjonarnych.
3. W czasie trwania promocji opłata wpisowa na kierunku Pielęgniarstwo wynosić będzie 1zł.
4. Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat, który zapisze się na studia w terminie od 24.07.2018 r. i jako jeden z pierwszych 10 osób złoży wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio w punkcie rekrutacyjnym i dokona wpłaty wpisowej.
5. Promocja skierowania jest do osób rekrutujących się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które miały już status studenta WST.
6. Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami tylko w okresie trwania pierwszego semestru.
8. Promocja ograniczona limitem miejsc i dotyczy pierwszych 10 osób zapisujących się na kierunek Pielęgniarstwo w terminie od dnia ogłoszenia promocji.

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr: 1.990 zł (3 raty x 710 zł)