Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Medycyna (kier. lekarski) - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone będzie w trybie studiów stacjonarnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w oparciu o programy opracowane na podstawie wytycznych zawartych w standardach kształcenia dla kierunku lekarskiego. Kształcenie będzie obejmowało przedmioty z zakresu nauk podstawowych, których programy będą na bieżąco aktualizowane. Zajęcia obejmują grupy przedmiotów z zakresu:

nauk morfologicznych,
naukowych podstaw medycyny,
nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu,
nauk klinicznych niezabiegowych,
nauk klinicznych zabiegowych,
prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.

Nauczanie odbywało się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych, komputerów, programów edukacyjnych z dostępem do Internetu w tym systemu PathXL platformy e-lerningowej, uzupełniających zajęcia przy łóżku chorego, a także w ramach Centrum Symulacji Medycznych. W ramach zajęć praktycznych student nauczy się jak zastosować zdobytą wiedzę dla potrzeb diagnostyki i terapii poszczególnych chorób.

Zajęcia praktyczne realizowane będą w laboratoriach klinicznych, pracowniach diagnostycznych oraz w oddziałach szpitalnych i jednostkach opieki ambulatoryjnej. W trakcie zajęć praktycznych każdy student zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania badań lekarskich określonych programem, pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego ćwiczenia asystenta.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wszystkie szczegółowe informacje dot. warunków rekrutacji na kierunku lekarskim można uzyskać pod numerem tel. 0 695 450 010 lub 0 605 669 998.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do 30 września.

Opłaty

AAzwiń
czas trwania: 6 lat (12 semestrów)
czesne za semestr: 21.000 zł (5 raty x 4.400 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl