Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Opis uczelni

AAzwiń

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji polskich i zagranicznych, jak Perspektywy i Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club.

Tworzą ją wybitni eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, min. prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów oraz b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Uczelnia ściśle współpracuje z firmami i wspiera biznesową przedsiębiorczość studentów, czym wyróżnia się na polskim rynku edukacyjnym. Oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe oraz doktoranckie, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Istnieje od 1992 r. Wraz z Europejską Akademią Sztuk oraz Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji tworzy Grupę Uczelni Vistula.

Nasze atuty

 • Nasza uczelnia należy do grona 10 najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce – 5. miejsce w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej 2014
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce według rankingu uczelni wyższych „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej” 2014.
 • AFiB Vistula cieszy się uznaniem środowiska biznesowego: otrzymała wyróżnienie Najlepszy Partner w Biznesie redakcji Home&Market, Medal Europejski Business Center Club za najlepszy program staży i praktyk dla studentów
 • Wysoką jakość studiów potwierdzają międzynarodowe akredytacje: CEEMAN w dziedzinie zarządzania, WACE – w zakresie łączenia studiów z programami praktyk i staży, IAU – potwierdzającą jakość kształcenia
 • Vistula to ugruntowana i najdłużej istniejąca marka na rynku uczelni niepublicznych w Polsce
 • Możesz wybierać spośród 15 kierunków studiów, w tym 7 prowadzonych po angielsku

Uczelnia wykształciła ponad 25 tysięcy absolwentów. Głównymi atutami uczelni są nowoczesne, dobrze przygotowane programy kształcenia, wysoko wykwalifikowana kadra profesorska, a także sprzyjający nauce klimat.

Głównym celem działalności AFiB Vistula jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz oczekiwań pracodawców na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy zarówno w małej firmie, jak i w dużej, wielonarodowej korporacji. Program nauczania oparty jest na akademickich i biznesowych doświadczeniach wykładowców. Dzięki temu studenci zdobywają nie tylko solidną wiedzę teoretyczną, ale także znakomite przygotowanie praktyczne - praktyki studenckie są bowiem obowiązkowym elementem edukacji.

Uczelnia współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznym przedsiębiorstwami, w których studenci uzyskują pierwsze doświadczenia zawodowe. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zatrudnia obecnie ponad 210 nauczycieli akademickich, w tym 50 profesorów i doktorów habilitowanych o najwyższych kwalifikacjach naukowych i zawodowych. Uczelnia współpracuje również z wybitnymi naukowcami z ośrodków akademickich na całym świecie, którzy zapraszani są na gościnne wykłady.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest nowoczesnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym. Jest jedną z najdłużej działających uczelni niepublicznych w Polsce. Zajmuje najwyższe lokaty w rankingach szkół wyższych.

Kampus Uczelni jest jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu wśród uczelnie niepublicznych w Polsce. Liczący ponad 25000 m2 powierzchni kampus, zlokalizowanych na warszawskim Ursynowie w pobliżu stacji metra Stokłosy.

Na Uczelni działają: Klub Ambasadorów, Klub Dyplomatów, Samorząd Studencki, naukowe koła zainteresowań, Akademicki Związek Sportowy, którego członkowie uzyskują doskonałe wyniki w międzyuczelnianych zawodach.

Uczelnia została wyróżniona przez Bussines Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Medalem Europejskim za innowacyjny program CO-OP Education oraz nadano jej tytuł Ambasadora Polskiej Nauki.

Akademia Finansów i Biznesu VistulaUczelnia

Innowacyjny program rozwoju karier "CO-OP" (Cooperative Education) w ramach, którego uczelnia zawiera partnerskie umowy z wybranymi pracodawcami. Wśród wielu globalnych marek, znajdują się m.in. Business Centre Club, IBM, Microsoft, Aster, Ciech, Oracle, MT Polska. Umowy partnerskie określają zakres współpracy w kształceniu studentów z zastosowaniem produktów, usług, technologii oraz wiedzy firm partnerskich. Dzięki wprowadzeniu takich zmian do programów nauczania, studenci zyskają wiedzę i umiejętności bezpośrednio przydatne w pracy zawodowej, a także wybrane certyfikaty branżowe lub firmowe. Absolwenci i studenci posiadający wiedzę profilowaną są najbardziej pożądanymi aplikantami na rynku pracy. Ważnym elementem programu "CO-OP" będą praktyki zawodowe w siedzibach firm partnerskich.

Kadra uczelni

Kadra Akademii Finansów i Biznesu Vistula to wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy - profesorowie i doktorzy, których dorobek naukowy ceniony jest na całym świecie. Wykładowcy Uczelni posiadają także wieloletnie doświadczenie w pracy dla renomowanych firm i instytucji zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Studenci Akademii Finansów i Biznesu Vistula mają stały kontakt z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Na uczelni organizowane są gościnne wykłady w języku angielskim prowadzone przez światowej sławy naukowców i nauczycieli z ośrodków akademickich z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch czy Hiszpanii oraz kilkudniowe sesje z udziałem zagranicznych prelegentów, reprezentujących międzynarodowe instytucje, organizacje i firmy oraz pracowników służby zagranicznej.

Misja uczelni

Misją Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych zorientowanych na potrzeby biznesu dla międzynarodowej społeczności studentów.

Tworzymy opartą na wiedzy i badaniach naukowych społeczność ukierunkowaną na zmienianie rzeczywistości: studentów, absolwentów uczelni, firm partnerskich i podmiotów sektora publicznego; w tej społeczności wiedza i kapitał relacji stanowi podstawę przyszłego sukcesu.

Realizacji tej misji sprzyjają stworzone w Akademii Finansów i Biznesu Vistula warunki umożliwiające studentom zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się w codziennym życiu. Profil kształcenia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula wychodzi jednocześnie naprzeciw wymogom rynku pracy i wyzwaniom ery informacji. Jako misję traktujemy również kształtowanie postaw absolwentów w duchu tolerancji oraz szacunku dla innych racji, przekonań i poglądów.

Oferta edukacyjna

AAzwiń

Uczelnia prowadzi studia w języku polskim i angielskim. Program studiów oparty jest na najlepszych wzorcach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickiego oraz wybitnych specjalistów i praktyków branżowych.

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

 • Administracja - studia licencjackie
 • Filologia Angielska - I stopnia
 • Budownictwo - I stopnia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I stopnia
 • Ekonomia - I i II stopnia
 • Finanse i rachunkowość - I i II stopnia
 • Geodezja i kartografia - studia inżynierskie
 • Iberystyka - I stopnia
 • Informatyka - studia inżynierskie
 • Filologia chińska (sinologia) - studia licencjackie
 • Stosunki międzynarodowe - I i II stopnia
 • Filologia turecka (turkologia) - studia licencjackie
 • Zarządzanie - I stopnia

Bogata oferta specjalności - ponad 50, daje możliwość ukierunkowania swoich zainteresowań. Każda specjalność posiada swojego partnera biznesowego, który pomaga przy tworzeniu programów edukacyjnych, aby były atrakcyjne dopasowane do potrzeb rynku. Studenci danej specjalności będą mogli skorzystać z bogatej oferty praktyk i staży w firmach parterów biznesowych.

Nagrody i wyróżnienia

AAzwiń

Jesteśmy szkołą, która od lat zdobywa wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni oraz uznanie wśród pracodawców. Naszym atutem jest nie tylko dobra znajomość podstaw teoretycznych zawodu lecz przede wszystkim wyśmienite przygotowanie praktyczne. W ostatnich latach wysiłki Akademii Finansów i Biznesu Vistula docenione zostały m.in. przez Business Centre Club, miesięcznik "Perspektywy", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

NAGRODY

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce według rankingu uczelni wyższych „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej” 2014. Uczelnia została doceniona w zakresie programów studiów prowadzonych w językach obcych, liczby studentów z zagranicy, wykładowców z zagranicy oraz wielokulturowości środowiska studenckiego.

Słoneczniki 2013

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zdobyła nagrodę w konkursie „Słoneczniki” za prowadzenie projektu Dziecięca Akademia Przedsiębiorczości.

Konkurs nagradza najbardziej rozwojowe inicjatywy edukacyjne dla dzieci.

Grupa Uczelni Vistula najlepszym partnerem w biznesie

Redakcja Home & Market uznała w 2013 r. Grupę Uczelni Vistula za „Najlepszego partnera w biznesie” spośród wszystkich szkół wyższych w Polsce.

RANKINGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

5. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych „Perspektywy”

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce według rankingu uczelni wyższych „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej” 2014. AFiBV umocniła także swoją pozycję jednej z najlepszych niepublicznych uczelni wyższych w naszym kraju, zajmując 5. miejsce w zestawieniu niepublicznych uczelni magisterskich.

6. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych „Perspektywy”srebrny certyfikat i nagroda specjalna „Aurea Praxis”

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zajęła 6. miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu „Perspektywy” 2013. Tym samym dokonała największego awansu w gronie uczelni znajdujących się w pierwszej dziesiątce rankingu 2013.

AWANS 2011

Akademia Finansów i Biznesu Vistula otrzymała nagrodę specjalną "Awans 2011" za największy awans wśród uczelni niepublicznych - z 36 miejsca w 2010 r. na 18 miejsce w 2011 r. Organizatorzy konkursu docenili uczelnię przede wszystkim za kadrę naukową, zdobyte uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów oraz umiędzynarodowienie uczelni - możliwość studiowania w językach obcych oraz rosnącą liczbę studentów zagranicznych. Nagroda przyznana została przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą".

RANKING WPROST

8 miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych w Polsce i 3 w Warszawie przygotowywanym przez Wprost

W Rankingu Szkół Wyższych 2011 tygodnika "Wprost" Akademia Finansów i Biznesu Vistula zajęła 8. miejsce w kategorii uczelni niepublicznych, awansując z 11 miejsca uzyskanego w 2010 r. Tygodnik "Wprost" docenił uczelnię za dynamiczny rozwój, wysoki poziom nauczania, wybitną kadrę naukową, autorskie programy edukacyjne (Academy of Excellence, Cooperative EEducation), ofertę kształcenia i wysokie oceny, jakie uzyskują absolwenci uczelni na rynku pracy.

WYRÓŻNIENIA

Medal Europejski za kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie informacja i wiedza w systemach informatycznych

Medal Europejski XXI 2010 za studia podyplomowe "Zarządzanie informacją i wiedzą w systemach informatycznych". Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem promującym ideę Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorstw. Zgodnie z jego ideą, wyróżniane są wyroby i usługi, które swoją jakością i standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego. Medal Europejski przyznawany jest przez Business Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Informatyczny.

Medal Europejski oraz wyróżnienie przez Business Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Medalem Europejskim za innowacyjny program COOP-EDU

Medal Europejski XX 2010 przyznany został przez Business Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Informatyczny, za innowacyjny program COOP-EDU ("Cooperative Education"). W ramach programu Uczelnia zawiera umowy partnerskie z wybranymi pracodawcami. Studenci zyskują dzięki temu wiedzę i umiejętności bezpośrednio przydatne w pracy zawodowej, a także wybrane certyfikaty branżowe i firmowe. Ważnym elementem programu COOP-EDU są praktyki zawodowe w siedzibach firm partnerskich. Absolwenci i studenci uzyskują dzięki temu profilowaną wiedzę i są najbardziej pożądanymi aplikantami na rynku pracy.

CERTYFIKATY

Srebrny certyfikat i nagroda specjalna „Aurea Praxis”

Fundacja wręczyła statuetki „Aurea Praxis” rektorom, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich ośrodkach akademickich idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Statuetkę otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Uczelnia Liderów

Program „Uczelnia Liderów” prowadzony jest pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka i ma charakter akredytacji środowiskowej.

Certyfikat „Uczelni Liderów” przyznawany jest szkołom wyższym przywiązującym szczególną wagę do kwestii kształcenia praktycznego, współpracy z biznesem oraz upowszechniania wśród studentów postaw pro przedsiębiorczych. Akademia Finansów i Biznesu Vistula już po raz trzeci została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów”, co zaowocowało przyznaniem dodatkowego – srebrnego certyfikatu.

Galeria

zwiń