Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Interesujesz się trendami społecznymi, wpływem mediów na życie społeczne? Chciałbyś się dobrze nauczyć warsztatu dziennikarskiego i w przyszłości podjąć pracę w mediach? Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w AFiB Vistula to studia o charakterze interdyscyplinarnym – poznasz również zagadnienia z zakresu socjologii, marketingu, prawa, zarządzania czy negocjacji.

Zdobędziesz cenne umiejętności docierania do źródeł informacji, ich selekcji i oceny wiarygodności, zdobędziesz wiedzę z zakresu redagowania informacji, sprawozdań, pisania reportaży, felietonów, komentowania i prowadzenia wywiadów. Nabędziesz umiejętność rozumienia zjawisk i procesów współczesnego życia publicznego i będziesz potrafił samodzielnie analizować otaczającą Cię rzeczywistość społeczną. To da Ci możliwość uczestniczenia w dialogu społecznym na ważne i aktualne tematy, a także kształtowania postaw sprzyjających przestrzeganiu demokratycznych reguł życia społecznego i politycznego.

Kontynuacja nauki

Studia możesz kontynuować na kierunkach II stopnia:

- ekonomia,
- finanse i rachunkowość,
- stosunki międzynarodowe.

Atuty kierunku:

- nauczysz się nie tylko warsztatu dziennikarskiego, ale również zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu i specyfice współczesnych mediów;
- zdobędziesz umiejętność budowania skutecznego komunikatu perswazyjnego a także porządkowania, analizowania oraz łączenia ze sobą faktów, problemów, zdarzeń, procesów historycznych;
- poznasz dziennikarstwo internetowe i zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia marketingu online – to bardzo nowoczesne i przyszłościowe dziedziny nieustannie poszukujące specjalistów;
- będziesz gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych;
- możesz aktywnie uczestniczyć w pracach Vistula TV lub Koła Multimedialnego i doskonalić w praktyce zdobyte na zajęciach umiejętności;
- masz możliwość spotkania się z najlepszymi dziennikarzami w Polsce oraz wybitnymi specjalistami w dziedzinie mediów.

W ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, możesz studiować na jednej z poniższych specjalności:

Dziennikarstwo internetowe

Interesujesz się komunikacją społeczną? Chciałbyś zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania mediów we współczesnym świecie oraz ich wpływu na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie? Na specjalności Dziennikarstwo internetowe w AFiBV poznasz technologie informacyjne stosowane w mediach, zasady ,,Social networkingu” oraz sztukę autoprezentacji w procesie komunikacji biznesowej i publicznej. W ramach specjalności realizowane są również przedmioty teoretyczne z obszaru socjologii internetu, podstaw politologii oraz przedmioty praktyczne pozwalające opanować umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz podstawy obróbki obrazów i dźwięków.

Media i dziennikarstwo biznesowe

Naucz się formułować komunikaty w sferze porozumiewania się interpersonalnego, grupowego, publicznego, medialnego, a także masowego. Poznaj sztukę autoprezentacji, specyfikę komunikacji instytucjonalnej oraz metody zastosowania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Wybierz specjalność Media i dziennikarstwo biznesowe w AFiBV, na której przygotujesz się do sprawnego i efektywnego poruszania się w świecie mediów. Dzięki ścisłej współpracy z TVP 3 nasi najlepsi studenci będą mieli szansę znalezienia zatrudnienia w telewizji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia w Uczelni Vistula składają lub okazują w Dziale Rekrutacji (pokój 28, parter) odpowiednie dokumenty oraz wnoszą opłatę wpisowe.

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 4 fotografie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- kwestionariusz / podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania)
- deklaracja wyboru przedmiotu (druk do pobrania)
- umowa o studiowaniu (druk do pobrania)
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

- odpis dyplomu studiów I stopnia i jego kserokopia
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 4 fotografie (35 x 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- karta ewidencyjna
- deklaracja wyboru specjalności
- umowa o studiowaniu
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego


PRZYJĘCIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI

Studentów, którzy chcą przenieść się z innej uczelni powinni złożyć:

- podanie do dziekana wybranego wydziału (należy złożyć w dziekanacie wybranego wydziału)
- indeks
- suplement
- kartę przebiegu studiów z liczbą godzin z poszczególnych przedmiotów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty podane są na stronie www.vistula.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00