Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Filologia angielska

Opis kierunku

AAzwiń
Oferujemy Ci unikatowe połączenie nauki języka angielskiego oraz drugiego języka obcego do wyboru: niemieckiego, hiszpańskiego, tureckiego, włoskiego lub chińskiego. Dzięki rozszerzonemu programowi nauczania obydwu języków zdobędziesz kompleksową wiedzę m.in. o literaturze, kulturze i historii krajów danych obszarów językowych. Będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach unijnych, organizacja międzynarodowych, firmach o globalnym zasięgu, placówkach oświatowych oraz innych instytucjach wymagających biegłej znajomości języków obcych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku biegle posługują się językiem angielskim i hiszpańskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Ich kwalifikacje zawodowe zwiększa doskonała znajomość tzw. Business English .
Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, szkołach językowych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Unikatowe w skali kraju połączenie języka angielskiego z językiem hiszpańskim przygotuje absolwentów do pracy w organizacjach i instytucjach unijnych.

SPECJALNOŚCI

- Komunikacja w biznesie
- Językoznawstwo-translatoryka
- Kulturoznawstwo

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia w Uczelni Vistula składają lub okazują w Dziale Rekrutacji (pokój 28, parter) odpowiednie dokumenty oraz wnoszą opłatę wpisowe.

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 4 fotografie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- kwestionariusz / podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania)
- deklaracja wyboru przedmiotu (druk do pobrania)
- umowa o studiowaniu (druk do pobrania)
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

- odpis dyplomu studiów I stopnia i jego kserokopia
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 4 fotografie (35 x 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- karta ewidencyjna
- deklaracja wyboru specjalności
- umowa o studiowaniu
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego


PRZYJĘCIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI

Studentów, którzy chcą przenieść się z innej uczelni powinni złożyć:

- podanie do dziekana wybranego wydziału (należy złożyć w dziekanacie wybranego wydziału)
- indeks
- suplement
- kartę przebiegu studiów z liczbą godzin z poszczególnych przedmiotów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty podane są na stronie Uczelni www.vistula.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00