Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Turkologia - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Turcja jest coraz ważniejszym partnerem gospodarczym RP. Znając turecki kontekst kulturowy, masz szansę zatrudnienia w firmach o globalnym zasięgu, które współpracują z Turcją lub mają w tym kraju swoje oddziały.

Chciałbyś zrozumieć kluczowe procesy na styku cywilizacji? Paradoksy spotkań Zachodu ze Wschodem? Najlepiej, jeśli zaczniesz od badania Turcji i to nie okiem turysty, lecz kompetentnego badacza. A co powiesz na udział w ciekawych projektach jako niszowy specjalista mówiący biegle w rzadkim języku, którym posługują się tureckie grupy od Rumunii aż po Mandżurię? Albo po prostu nie chciałbyś nigdy czuć się „jak na tureckim kazaniu” i przemówić językiem sułtanów, derwiszy i poetów?

Programy specjalności na filologii tureckiej są dopasowane do potrzeb rynku, ponieważ zostały opracowane w ścisłej współpracy z partnerem biznesowym. Dzięki temu będziesz mógł skorzystać z różnorodnej oferty praktyk i staży w firmach parterów biznesowych naszej uczelni.Kontynuacja nauki

Studia możesz kontynuować na kierunkach II stopnia:

- ekonomia,
- finanse i rachunkowość,
- stosunki międzynarodowe.

Atuty kierunku:

- zdobędziesz umiejętności w zakresie zarządzania partnerskimi projektami międzynarodowymi, w które Turcja jest zaangażowana jako partner – to jedyna taka oferta na studiach w Polsce;
- poznasz orientalny język zapisywany alfabetem łacińskim, dzięki rozszerzonemu programowi nauczania języka tureckiego nauczysz się mówić biegle współczesnym tureckim na poziomie B2;
- tureckiego uczysz się od podstaw w wymiarze 10 godzin tygodniowo na pierwszych dwóch latach studiów;
- możesz uczyć się także innego języka orientalnego w rozszerzonym wymiarze godzin: do wyboru: arabski, perski, chiński, japoński;
- zajęcia prowadzą praktycy i osoby zaangażowane w działania promocyjne wokół wiedzy o Turcji i tureckiej kultury - specjaliści, którzy osiągnęli sukces w swojej dziedzinie, są pasjonatami i entuzjastami swojego zawodu;
- masz codzienny kontakt ze studentami z Turcji – zatem znajomość języka i kultury Turcji oraz Bliskiego Wschodu będziesz mógł doskonalić nie tylko na zajęciach, ale także w bezpośrednich kontaktach ze swoimi kolegami i koleżankami z roku;
- możesz wziąć udział w kursach dodatkowych z różnych dziedzin sztuki orientalnej: nauka gry na tradycyjnych instrumentach muzycznych, sztuka malowania na wodzie ebru, technika animacji teatru cieni karagöz.

W ramach kierunku możesz studiować na jednej z poniższych specjalności:

Turystyka kulturowa Turcji

Jeżeli zdecydujesz się na specjalność Turystyka kulturowa Turcji, zostaniesz dobrze wykształconym znawcą kultury, mentalności czy geografii tego państwa. Na zajęciach poszerzysz wiedzę w następujących zakresach: obsługa ruchu turystycznego, geografia Turcji, państwowość turecka, wiadomości kulturoznawcze (wierzenia, zwyczaje, mniejszości i grupy etniczne, podstawy wiedzy o islamie), mentalność turecka, Okcydent a Orient, historia sztuki i architektury turecko-orientalnej, festiwale i imprezy lokalne.

Polityka Turcji i jej miejsce w świecie

Interesuje cię współpraca gospodarcza z Turcją lub pozycja tego państwa z perspektywy politycznej, ekonomicznej i socjologicznej? Chcesz dobrze orientować się w bieżącej sytuacji Turcji? Na specjalności Polityka Turcji i jej miejsce w świecie zapoznasz się z m.in. takimi zagadnieniami jak: polityka wewnętrzna i zagraniczna Turcji, współczesna polityka na Bliskim Wschodzie, historia stosunków Turcja – Zachód, handel zagraniczny i inwestowanie w Turcji, narzędzia politologiczne pomocne we właściwej interpretacji wydarzeń politycznych, pisanie analiz ekonomicznych i politycznych na temat bieżącej sytuacji w Turcji. Dla poszerzenia swojej wiedzy o Turcji i jej otoczeniu możesz skorzystać z poszerzonej oferty kierunku stosunków międzynarodowych i politologii porównawczej.


Warsztat tłumacza i literaturoznawcy

Jeśli interesujesz się literaturą turecką i czujesz, że tłumaczenie tekstów to właśnie Twój żywioł, na specjalności Warsztat tłumacza i literaturoznawcy zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności. Poszerzysz wiadomości m.in. w zakresie: filozofii i religii w Turcji, historii osmańskiej literatury klasycznej i literatury współczesnej, analizy dzieła literackiego, krytyki literackiej i interpretacji dzieła, korespondencji urzędowej i biznesowej, tłumaczenia tekstów komercyjnych i literackich, przekładu pisemnego i ustnego, korekty i redakcji przekładów, a także aspektów przekładu kulturowego z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia w Uczelni Vistula składają lub okazują w Dziale Rekrutacji (pokój 28, parter) odpowiednie dokumenty oraz wnoszą opłatę wpisowe.

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 4 fotografie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- kwestionariusz / podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania)
- deklaracja wyboru przedmiotu (druk do pobrania)
- umowa o studiowaniu (druk do pobrania)
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

- odpis dyplomu studiów I stopnia i jego kserokopia
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 4 fotografie (35 x 45mm) podpisane imieniem i nazwiskiem
- karta ewidencyjna
- deklaracja wyboru specjalności
- umowa o studiowaniu
- dowód wpłaty wpisowego
- ksero dowodu osobistego


PRZYJĘCIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI

Studentów, którzy chcą przenieść się z innej uczelni powinni złożyć:

- podanie do dziekana wybranego wydziału (należy złożyć w dziekanacie wybranego wydziału)
- indeks
- suplement
- kartę przebiegu studiów z liczbą godzin z poszczególnych przedmiotów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty podane są na stronie www.vistula.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00