Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Doradztwo na rynku nieruchomości

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Informacja o studiach:
Doradztwo na rynku nieruchomości, to z jednej strony wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, z drugiej strony rozszerzenie oferty usług podmiotów obsługujących rynek nieruchomości. Wykłady oraz ćwiczenia - warsztaty, rozwijające wiedzę i umiejętności praktyczne słuchaczy stanowią istotę dobrego przygotowania do wykonywania zawodu. Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych zainteresowanych poszerzeniem lub pozyskaniem wiedzy w zakresie inwestowania na rynku nieruchomości i pragnących specjalizować się w działalności doradczej. Słuchaczami mogą być zarówno osoby zainteresowane inwestowaniem własnych środków finansowych na rynku nieruchomości, jak i osoby reprezentujące jednostki sektora publicznego, gospodarczego czy finansowego.


Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej, interdyscyplinarnej i szczegółowej wiedzy na temat mechanizmów i istoty funkcjonowania rynku nieruchomości, skutecznego i efektywnego inwestowania na tym rynku oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnego i skutecznego działania na rynku nieruchomości, jako ekspert, doradca rynkowy, a także do pracy w firmach doradczych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
kwestionariusz zgłoszeniowy
umowę o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200,00 zł

Czesne za studia wynosi 2700,00 zł
Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1400,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1400,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00