Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Polski i międzynarodowy handel sztuką

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Informacje o studiach:
Program stworzony został z myślą o wszystkich zainteresowanych tematem handlu sztuką zarówno o osobach planujących pracę w polskim i międzynarodowym handlu sztuką, inwestujących lub zamierzających inwestować w dzieła sztuki kolekcjonerach, jak również marszandach, prawnikach, biznesmenach.
Studia podyplomowe Polski i międzynarodowy handel sztuką mają za zadanie przekazać wiedzę praktyczną, narzędzia posługiwania się zasadami prawnymi, marketingowymi i artystycznymi w zakresie handlu sztuką. Chcemy, aby absolwenci weszli na rynek handlu sztuką i współtworzyli jego nowoczesne oblicze.

Adresaci studiów:
absolwenci studiów wyższych z zakresu kulturoznawstwa, historii sztuki, prawa, ekonomii, turystyki
kolekcjonerzy, prawnicy antykwariatów, domów aukcyjnych, galerii
kadra kierownicza instytucji kulturalnych, artystycznych, samorządowych, menedżerowie kultury
pracownicy urzędów konserwatorskich, służb celnych, muzeów, kolekcji prywatnych
służby dyplomatyczne (attaché kulturalni ambasad).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
kwestionariusz zgłoszeniowy
umowa o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200,00 zł

Czesne za studia wynosi 3700,00 zł
Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1900,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1900,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:

Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00