Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Metodyka nauczania języków obcych

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Informacja o studiach:
Nauczanie języków obcych wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości języka obcego, ale również umiejętności nauczania, a zatem wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu metodyki, pedagogiki i psychologii.
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego o specjalności metodyka nauczania języków obcych adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przynajmniej na poziomie licencjackim, oraz dokument stwierdzający znajomość języka obcego na poziomie, B2, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, a także do kandydatów na nauczycieli języków obcych, którzy nie posiadają pełnych kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu odpowiednich przepisów MEN. Program studiów oparty jest na najnowszych wymogach glottodydaktyki oraz wytycznych MEN określających standardy kształcenia nauczycieli języków obcych.

Cele studiów:
Przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających skuteczne i sprawne nauczanie języków obcych
Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi kierunkami w metodyce nauczania języków obcych
Umożliwienie słuchaczom uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji formalnych pozwalających na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkolnictwie

Studia trwają trzy semestry i obejmują 350 godzin zajęć dydaktycznych, zgodnie z minimum programowym dla studiów podyplomowych z zakresu kształcenia nauczycieli języków obcych, określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
PRekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

kwestionariusz zgłoszeniowy
umowa o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok.118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty :
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200,00 zł

Czesne za studia wynosi 3950,00 zł
Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
2025,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
2025,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00