Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Tłumaczenia specjalistyczne j.angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,włoskiego

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Informacje o studiach:
Podyplomowe Studia Tłumaczeń Przysięgłych adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia na dowolnym kierunku, tłumaczy, prawników i ekonomistów pragnących ubiegać się o uzyskanie tytułu Tłumacza przysięgłego i wykonywania tego zawodu umożliwiającego pracę w zakresie praktycznych tłumaczeń prawniczych i ekonomicznych. Po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną osoba taka zostaje wpisana do państwowego rejestru tłumaczy przysięgłych i dostaje certyfikat uprawniający ją do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Cel studiów:
Celami kształceniowymi studiów są:
przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w zawodzie tłumacza przysięgłego
przygotowanie słuchaczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego
zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy tłumacza przysięgłego
zapoznanie słuchaczy z terminologią prawno-prawniczą i ekonomiczną, której znajomość na egzaminie jest nieodzowna
zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów prawno-prawniczych i ekonomicznych.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 300 godzin zajęć dydaktycznych w tym warsztaty.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Rekrutacja następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez egzaminatorów. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
kwestionariusz zgłoszeniowy
umowa o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą następujące opłaty:
50 zł tytułem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej

Czesne za studia wynosi 4500 zł
Czesne może być wniesione jednorazowo lub płatne w 4 ratach
4 x 1150 zł płatne w czterech ratach

Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00