Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Metodyka nauczania języka polskiego, jako obcego

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Informacja o studiach:
Nauczanie obcokrajowców języka polskiego wymaga nie tylko doskonałej znajomości tego języka, ale również umiejętności nauczania, a zatem wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu metodyki, dydaktyki, pedagogiki i psychologii.
Studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka polskiego dla obcokrajowców adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przynajmniej na poziomie licencjackim, znających język obcy na poziomie A2, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, oraz do kandydatów na nauczycieli języka polskiego, jako obcego. Program studiów oparty jest na najnowszych wymogach glottodydaktyki oraz najnowszych wytycznych MENiS określających standardy kształcenia nauczycieli języków obcych.

Cele studiów:
Przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających skuteczne i sprawne nauczanie języka polskiego
Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi kierunkami w metodyce nauczania języków obcych
Umożliwienie słuchaczom uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji formalnych, pozwalających na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców.
Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Rekrutacja następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez egzaminatorów. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
kwestionariusz zgłoszeniowy
umowa o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200,00 zł

Czesne za studia wynosi 2950,00 zł
Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1550,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1550,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.
Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00