Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Przekład literacki: język angielski i język niemiecki

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe na kierunku Przekład Literacki powstają przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.
Informacja o studiach:
Studia podyplomowe z zakresu przekładu literackiego z języka niemieckiego oraz języka angielskiego adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, przynajmniej na poziomie licencjackim, ze znajomością jednego z dwóch języków obcych: angielskiego lub niemieckiego przynajmniej na poziomie B2/C1, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu literackiego.

Cele studiów:
Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających dokonywanie przekładu literackiego
Zapoznanie słuchaczy z warsztatem autora przekładu literackiego
Wyrobienie u słuchaczy poprawnych nawyków tłumaczeniowych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Rekrutacja następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez egzaminatorów. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
kwestionariusz zgłoszeniowy
umowa o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200,00 zł

Czesne za studia wynosi 2950,00 zł
Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1500,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1500,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00