Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Praca nad tekstem autorskim

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla osób z dyplomem ukończenia szkoły wyższej przynajmniej na poziomie licencjackim oraz z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie redakcji językowej tekstu. Zapraszamy osoby
pracujące pod względem językowym z cudzymi tekstami pisanymi, zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jeszcze wyżej, oczekujące przy tym zajęć ukierunkowanych na praktyczne umiejętności, które można wykorzystać w zawodzie redaktora językowego lub korektora.

CEL STUDIÓW:

- pogłębienie znajomości warsztatu redaktora językowego i korektor
- wyrobienie odpowiednich nawyków zawodowych
- doskonalenie świadomości językowej i umiejętności pracy nad tekstem
autorskim
- przygotowanie do funkcjonowania na rynku książki

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 2950,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1550,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1500,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00