Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Tłumaczenia akt dawnych

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Wymiana informacji ze światem w praktycznie wszystkich dziedzinach rodzi zapotrzebowanie na tłumaczenia, również tłumaczenia akt dawnych. Świadczenie usług w zakresie ww. tłumaczeń wymaga z kolei nie tylko znajomości języka, ale również techniki i praktyki w zakresie translatoryki, historii ziem polskich zaboru: rosyjskiego lub niemieckiego i austriackiego, stosunków prawno-własnościowych ziem polskich w zaborach rosyjskim lub niemieckim i austriackim oraz nazw instytucji prawnych i urzędów w aspekcie historycznym.
Studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń akt dawnych adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, przynajmniej na poziomie licencjackim, ze znajomością jednego z dwóch języków obcych: niemieckiego lub
rosyjskiego przynajmniej na poziomie B2/C1, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu tłumaczeń akt dawnych.

CEL STUDIÓW:

Możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy w zakresie wykonywania
tłumaczeń akt dawnych;
Najlepsi wykładowcy doświadczeni praktycy specjaliści z dziedziny
translatoryki;
Nowoczesna baza dydaktyczna i biblioteczna;
Materiały dydaktyczne przesyłane pocztą elektroniczną;
150 m od stacji Metro Stokłosy

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 2950,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1550,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1500,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00