Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Budżetowanie zadaniowe

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Informacja o studiach
Pragnąc ubiegać się o stanowisko menadżerskie w państwowych placówkach oświatowych należy wykazać się dokumentem poświadczającym wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania taką placówką. Wychodząc na przeciw potrzebom przyszłej kadry zarządzającej Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie uruchamia podyplomowe dwusemestralne studia z Zarządzania Placówką Oświatową. Studia kierowane są do wice dyrektorów, osób pełniących jakiekolwiek kierownicze Informacje o studiach:
Misją studiów jest ułatwienie i upowszechnienie wiedzy z zakresu wdrożenia budżetowania zadaniowego w warunkach reformy sektora finansów publicznych w Polsce.

Adresaci studiów:
kadra zarządzająca i specjaliści wydziałów finansowo-księgowych
pracownicy podsektora finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych
osoby odpowiedzialne za planowanie strategiczne, zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz przygotowywanie planu wydatków
wszystkie osoby zainteresowane efektywnym zarządzaniem finansami publicznymi


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Rekrutacja następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez egzaminatorów. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
kwestionariusz zgłoszeniowy
umowa o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Czesne za studia wynosi 5500, 00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
3000, 00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
2800, 00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177 z dopiskiem bzwap
Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00