Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Doradca finansów osobistych EFG

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW:

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie analizy potrzeb klienta (w tym gospodarstwa domowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz doboru produktów i instrumentów finansowych tak, aby zostały zrealizowane
długookresowe cele finansowe i życiowe klienta.

ATUTY STUDIÓW:

Uczestnictwo daje możliwość jednoczesnego uzyskania dyplomu ukończenia studium podyplomowego na Uczelni Vistula oraz zdobycia prestiżowego międzynarodowego certyfikatu zawodowego, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji i nabycie praktycznych umiejętności. Studium jest organizowane przy współpracy z Europejską Akademią
Planowania Finansowego (EAFP). Jego program obejmuje m.in. materiał kursu przygotowującego do egzaminu na międzynarodowy certyfikat EFG - European Financial Guide, nadawany przez European Federation of Financial
Professionals (EFFP) w Bad Homburg. Certyfikat EFG coraz częściej wymagany w krajach UE daje prawo do
posługiwania się, stosowanym m.in. w krajach Unii Europejskiej i USA, tytułem Doradcy Finansowego. Gwarantuje także, iż posiadający go Doradca jest osobą wykwalifikowaną, posiadającą wiedzę na temat rynku finansowego
oraz posiadającą praktyczne umiejętności, a także działającą w sposób kompetentny, uczciwy, obiektywny oraz w oparciu o zasady etyki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 4800,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
2450,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
2450,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00