Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Rachunkowość z uprawnieniami do prowadzenia biura rachunkowego

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Biorąc pod uwagę fakt, że rachunkowość, która przeżywa obecnie okres intensywnego rozwoju jest coraz bardziej potrzebna na różnych szczeblach zarządzania finansami, Studia Podyplomowe kierowane są do szerokiego kręgu osób. Ich adresatami są nie tylko osoby, które zamierzają uzyskać certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale także te, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków, problematyki ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy. Ofertę kierujemy do menedżerów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, pracowników administracji państwowej i samorządowej, oraz osób zatrudnionych w działach finansowo- księgowych zajmujących się wybraną problematyką.

CEL STUDIÓW:

Celem ich jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy niezbędnej w pracy księgowych oraz działalności usługowej w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Podstawowe założenia projektu to:

możliwość ubiegania się o certyfikat Ministra Finansów uprawniający do podejmowania działalności gospodarczej polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, bez konieczności zdawania egzaminu (po ukończeniu proponowanych przez naszą uczelnię studiów). Warunki szczegółowe zawarte są w rozdziale 8a ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2009r nr 152, poz. 1223 ze zm.).

zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa bilansowego, podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy obowiązujących w Polsce.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 4200,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
2200,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
2100,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00