Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Angielski w finansach i biznesie

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu języka angielskiego w rachunkowości, bankowości i finansach przeznaczone są dla osób, które już pracują lub zamierzają podjąć pracę w firmach lub instytucjach, w których znajomość fachowego języka angielskiego jest wysoce pomocna lub wręcz niezbędna.

Profil słuchacza:

Dobra znajomość języka angielskiego, szczególnie języka właściwego dla danej branży, stanowi niewątpliwy atut w znalezieniu dobrej pracy oraz w rozwoju zawodowym.

Studia podyplomowe z zakresu języka angielskiego w rachunkowości, bankowości i finansach przeznaczone są dla osób, które już pracują lub zamierzają podjąć pracę w firmach lub instytucjach, w których znajomość fachowego języka angielskiego jest wysoce pomocna lub wręcz niezbędna.

Ilość miejsc jest ograniczona, Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.


O studiach

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z terminologią specjalistyczną z zakresu rachunkowości, bankowości i finansów w języku angielskim, przekazanie słuchaczom pisemnych i ustnych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w celu sprawnego i skutecznego funkcjonowania w międzynarodowym środowisku zawodowym oraz zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami ogólnymi i teoretycznymi, których znajomość jest niezbędna w pracy na rynku europejskim.

Czas trwania:

studia trwają dwa semestry
studia rozpoczynają się w październiku i lutym
zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 117

e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:

3.150 zł za dwa semestry. Zaliczka w wysokości 200 zł odliczana jest od wysokości czesnego i nie podlega zwrotowi.

W przypadku płatności w dwóch ratach opłaty wynoszą 1600 zł/rata

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00