Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Rachunkowość w ubezpieczeniach w reżimie

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

Studia są skierowane do osób zawodowo związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, a przede wszystkim dla pracowników pionów finansowo-księgowych, osób zajmujących się sprawozdawczością i raportowaniem, oceną ryzyka, zagadnieniami compliance, audytem czy analityków finansowych jak również informatyków wprowadzających niezbędne zmiany w systemach IT.

Profil słuchacza

Studia są skierowane do osób zawodowo związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, a przede wszystkim dla pracowników pionów finansowo-księgowych, osób zajmujących się sprawozdawczością i raportowaniem, oceną ryzyka, zagadnieniami compliance, audytem czy analityków finansowych jak również informatyków wprowadzających niezbędne zmiany w systemach IT.

Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie
Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.Informacje o studiach

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu zagadnień finansowych związanych ze zmianami spowodowanymi wdrożeniem systemu Wypłacalność II do polskiego porządku prawnego.

Nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2016 r. wprowadzą znaczące zmiany i będą stanowiły duże wyzwanie dla pracowników pionów finansowych zakładów ubezpieczeń.

Dlatego w Programie Studiów poza ogólnymi informacjami dotyczącymi gospodarki finansowej i otoczenia zewnętrznego firm ubezpieczeniowych położono przede wszystkim nacisk na omówienie zasad nowego reżimu Wypłacalność II i sposobów jego implementacji w zakładach np:

konstrukcja systemu Wypłacalność II,
ryzyko w działalności zakładów ubezpieczeń,
zasady rachunkowości stosowane w systemie Wypłacalność II
sprawozdawczość na potrzeby Wypłacalność II i wytyczne EIOPA
technologia IT i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego.
Studia te dają możliwość zdobycia w sposób kompleksowy uporządkowanej wiedzy i praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Czas trwania:

studia trwają 2 semestry;
studia rozpoczną się w październiku 2014r.;
zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 117

e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:

Czesne za studia wynosi 6600zł.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

3300,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
3300,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.


Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200zł należy wpłacić do 15 września 2014r

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00