Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie komunikacja wewnętrzna i Intranetem

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Jedyny w Polsce kierunek przygotowujący do obejmowania stanowisk:

specjalistów i managerów komunikacji wewnętrznej,
profesjonalnych managerów systemów komunikacji wewnętrznej i zarzadzania procesami ze szczególnym uwzględnieniem intranetu,
samodzielnych redaktorów i administratorów intranetu,
liderów projektów komunikacji wewnętrznej,
liderów projektów zarządzania wiedzą,
liderów rozwoju systemów społeczności pracowniczych i budowania marki pracodawcy,
liderów projektów kreowania innowacji,
w przyszłości - Dyrektorów Komunikacji Wewnętrznej i Dyrektorów Zarządzania Procesami Organizacyjnymi.

Prognozy rozwoju branży HR wskazują, że nastąpi stopniowe połączenie funkcji marketingowych w firmie z funkcjami HR. Studia przygotują uczestnika do samodzielnego przygotowywania, nadzorowania i prowadzenia projektów w obszarze komunikacji wewnętrznej, zarządzania intranetem oraz społecznościami pracowniczymi, koordynowania projektów zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym i innowacjami.
Uczestnik studiów zdobędzie unikatową wiedzę pozwalającą kreować nowoczesne projekty wewnątrz organizacji oraz integrować i rozwiązywać problemy organizacyjne powstające na styku twardych rozwiązań informatycznych i miękkich związanych z kulturą organizacyjną i komunikacją interpersonalną.

CEL STUDIÓW:

Absolwent studium będzie potrafił:
prowadzić i nadzorować projekty komunikacji wewnętrznej
samodzielnie zarządzać wewnętrznym intranetem
opracować plan komunikacji wewnętrznej w organizacji
stosować odpowiednie metodyki zarzadzania projektami komunikacji wewnętrznej
zorganizować i nadzorować Audyt Komunikacji Wewnętrznej
przygotować plan strategii komunikacji wewnętrznej
będzie wiedział jak zorganizować zespół / Dział Komunikacji Wewnętrznej i intranetu organizacji
będzie znał zasady tworzenia i budowania społeczności pracowniczych
będzie przygotowany do koordynacji projektów zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym i innowacji
będzie potrafił zaprojektować aplikację intranetową
będzie wiedział jak zorganizować informacje AI i grafikę intranetu
będzie potrafił dobierać i stosować narzędzia komunikacji wewnętrznej
redagować treści i komunikaty w intranecie i innych kanałach komunikacji
będzie wiedział jak wyliczyć koszty realizacji projektu komunikacji wewnętrznej
będzie potrafił przygotować prezentacje dla zarządu / dyrekcji planująca komunikację wewnętrzną (inne)
będzie znał techniki wyliczania ROI dla intranetu i wybranych projektów komunikacji wewnętrznej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 3900,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
2000,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
2000,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00