Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Testerzy oprogramowania

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

studia skierowane są zarówno do osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową w świecie IT, jak i do osób chcących poszerzyć swoje umiejętności informatyczne o nowe umiejętności i nową, udokumentowaną formalnie specjalność: Testerzy oprogramowania.

Profil słuchacza

Studia skierowane są zarówno do osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową w świecie IT, jak i do osób chcących poszerzyć swoje umiejętności informatyczne o nowe umiejętności i nową, udokumentowaną formalnie specjalność: Testerzy oprogramowania.Cele studiów:

Studia kierowane są do osób pragnących uzyskać umiejętności zawodowe jako profesjonalny Tester oprogramowania, który jest i będzie poszukiwany na rynku pracy. Zakres tematyczny studiów obejmuje wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne, które umożliwi nie tylko pełnienie roli osoby kontrolującej jakość wytwarzanego oprogramowania, ale również przystąpienie do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB.

Podyplomowe studia Testerze oprogramowania umożliwiają uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień specjalisty w zakresie: weryfikacji i walidacji oprogramowania, wykrywania nieprawidłowości funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (np. w zakresie wydajności, niezawodności i użyteczności), zapobiegania awariom oprogramowania i identyfikacji przyczyn ich występowania, zapewnienia jakości (Quality Assurance) oraz mierzenia i kontroli jakości (Quality Control). Absolwent specjalności Testerzy oprogramowania będzie przygotowany do przeprowadzania testów różnymi technikami, stosowania narzędzi automatyzujących proces testowania, opracowywania scenariuszy testowych, przygotowywania zestawów danych testowych, raportowania wykrytych nieprawidłowości, opracowywania dokumentacji procesu testowania oraz bieżącej współpracy z zespołami analityków, projektantów i programistów.O studiach:

Program studiów podyplomowych Testerzy oprogramowania obejmuje szeroki zakres tematyczny z zakresu:

cyklu życia oprogramowania i umiejscowienia w nim procesu testowania,
standardów testowania,
planowania i przygotowywania testów,
narzędzi stosowanych w procesie testowania oprogramowania,
organizacji, zarządzania i przeprowadzania testów,
metod analizy wyników uzyskiwanych z procesu testowania,
metodyk i narzędzi zarządzania projektami informatycznymi,
zarządzania i dokumentowania procesu testowania oprogramowania.

Zajęcia prowadzone są w formie:

konwersatoriów (CASE STUDY),
warsztatów (ćwiczeń) w pracowni komputerowej;
Każdy absolwent studiów podyplomowych Testerzy oprogramowania, będzie miał możliwość (za dodatkową opłatą) uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB (Foundation Certificate in Software Testing) w ramach organizowanego egzaminu, który będzie prowadzony wspólnie z portalem TESTERZY (http://testerzy.pl).

Koszt certyfikatu to 950 zł brutto.


Czas trwania:

studia trwają dwa semestry,
studia rozpoczynają się w październiku 2014r.,
zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend,

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 117

e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:

Czesne za studia wynosi 6000 zł.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

3000,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
3000,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.
Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200zł należy wpłacić do 15 września 2014r.Koszt Certyfikatu:

950 zł płatne do 31 maja 2015 roku.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00