Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaga odpowiednich kwalifikacji zapewniających bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i handlowego, jak i samego środowiska pośredników oraz ich klientów. Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku, pragnących ubiegać się o uzyskanie licencji zawodowej umożliwiającej wykonywanie zawodu oraz używanie tytułu zawodowego Pośrednik w obrocie nieruchomościami" (po odbyciu praktyki zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przyjęcia na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci ma studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowa o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie ( 37x52mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 200 zł

Opłata: 2.700 zł

Opłata w ratach: I - 1.400 zł, II - 1.400 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00