Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Wycena nieruchomości

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia realizowane na podstawie Komunikatu Ministra Budownictwa z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 3, poz. 16)

Informacja o studiach:
Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia, pragnących ubiegać się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości (po odbyciu praktyki zawodowej i zdania przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w ramach postępowania kwalifikacyjnego - egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego)
profesjonalnie zajmujących się rynkiem nieruchomości tj. deweloperów, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administratorów budynków różnego typu, pracowników zakładów gospodarowania nieruchomościami, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, ekonomistów, prawników, pracowników administracji samorządowej, itp.


Cele studiów:
Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie zawodowych czynności związanych z wyceną nieruchomości, a także współdziałania i kontaktów z osobami, urzędami i instytucjami funkcjonującymi na rynku nieruchomości i w jego otoczeniu (sądami, bankami, kancelariami notarialnymi, itd.)
Zapoznanie słuchaczy z aktami prawnymi (ustawami, rozporządzeniami i zarządzeniami) normującymi działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, polegającą na określaniu wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
kwestionariusz zgłoszeniowy
umowa o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200,00 zł

Czesne za studia wynosi 3400,00 zł
Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1750,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1750,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00