Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie nieruchomościami

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Informacje o studiach:
Świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami wymaga odpowiednich kwalifikacji zapewniających swobodne poruszanie się w tematyce gospodarowania nieruchomościami, związanych z tym aspektach prawnych i ekonomicznych, a także znajomości samego środowiska zarządców oraz ich klientów.
Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku, pragnących ubiegać się o uzyskanie licencji zawodowej umożliwiającej wykonywanie zawodu oraz używanie tytułu zawodowego Zarządca nieruchomości" (po odbyciu praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.


Cele studiów:
Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie zawodowych czynności związanych z gospodarką, a szczególnie zarządzania nieruchomościami, a także współdziałania i kontaktów z osobami, urzędami i instytucjami funkcjonującymi na rynku nieruchomości i w jego otoczeniu (sądami, bankami, kancelariami notarialnymi, itd.)
Zapoznanie słuchaczy z aktami prawnymi (ustawami, rozporządzeniami i zarządzeniami) normującymi gospodarkę nieruchomościami
Zapoznanie słuchaczy ze specjalistyczną literaturą i piśmiennictwem oraz wyrobienie nawyku korzystania z nich

Studia trwają dwa semestry i obejmują 288 godziny zajęć dydaktycznych, zgodnie z minimum programowym dla studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami, określonym przez Ministra Infrastruktury. (Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
kwestionariusz zgłoszeniowy
umowa o studiowaniu
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
2 fotografie (37x52 mm)
potwierdzenie wpłaty wpisowego


Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200,00 zł

Czesne za studia wynosi 2950,00 zł
Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1550,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1500,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru


Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Bank Zachodni
61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00