Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Dziennikarstwo lifestylowe

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Redaktor zajmujący się urodą, zdrowiem, modą, aranżacją wnętrz, sztuką kulinarną nie tylko informuje o najnowszych trendach w tych dziedzinach, ale także edukuje i wyznacza określony styl życia. Studia na tym kierunku umożliwiają praktyczne poznanie warsztatu dziennikarskiego w wyżej wymienionych dziedzinach oraz specjalności związanych ze światem piękna i kreowaniem stylu życia. Wiąże się to ze śledzeniem światowych trendów, mody. Umiejętnym wyborze aktualnych tematów, które będą zaprezentowane w atrakcyjnej formie, zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym. Istotnym walorem studiów jest możliwość pracy warsztatowej nad tworzeniem periodyku specjalistycznego, czy projektu autorskiego, atrakcyjnego pod względem merytorycznym oraz artystycznym. Umożliwiamy także pogłębienie znajomości języków obcych w wybranej dziedzinie. Adresatami specjalności są absolwenci: dziennikarstwa i komunikacji społecznej, szeroko rozumianej filologii, historii sztuki, nauk o zdrowiu, kosmetologii, pedagogiki, uczelni artystycznych oraz innych pokrewnych.

CEL STUDIÓW:

Program obejmuje wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i wiedzę o mediach
Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających wybór i redagowanie interesujących tekstów, materiałów
Wyrobienie u słuchaczy poczucia estetyki w związku z tworzeniem pism poradnikowych, z segmentu periodyków kobiecych
Przygotowanie do twórczego działania w mediach (na stanowisku dziennikarz prasowy, telewizyjny, radiowy, portalu internetowym)
Możliwość zdobycia umiejętności w zakresie tłumaczeń specjalistycznych

W ramach specjalności DZIENNIKARSTWO LIFESTYLOWE współpracujemy z redakcją pisma KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA oraz firmami, które umożliwią słuchaczom poznanie specyfiki branży kosmetycznofarmaceutycznej

Studia obejmują 200 godzin zajęć (w tym 140 godzin warsztatów) w systemie zjazdów weekendowych o dwa tygodnie. Absolwenci zyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 2950,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1550,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1500,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00