Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Socjologia mody czyli Biznes w dizajnie

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Szeroko pojęta sztuka użytkowa to czynnik kształtujący wiele sfer współczesnego życia społecznego. Zrozumienie jej istoty ułatwia ludziom dostosowanie się i zmniejsza stres związany z funkcjonowaniem
społecznym, uwalnia myślenie twórcze , wzmacnia poczucie adekwatności. Opanowanie arkanów praktycznych zawodów w tym obszarze np. projektanta- stylisty, doradcy ds wizerunku lub projektanta (designera)
odzieży, może stać się czynnikiem satysfakcjonującego ukierunkowania zawodowego dla osób poszukujacych pracy zgodnej z ich pasją i zainteresowaniami. Może też po prostu wzmocnić ich poczucie zadowolenia
z życia i pozwolić im na nowo odkryć własny potencjał.

Rok studiów w gronie i pod kierunkiem fachowcow i pasjonatów sztuki użytkowej będzie okazją do nawiązania inspirujących kontaktów. Da możliwość ukierunkowania zawodowego w celu trwałego związania się z tą
ważną dziedziną twórczości, biznesu i życia społecznego.

Podyplomowe Studia Socjologia Mody adresowane są do absolwentów uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia dowolnego kierunku, zwłaszcza absolwentek i absolwentów kierunków nauk społecznych i humanistycznych oraz kierunków inżynierskich związanych z różnymi dziedzinami produkcji przemysłowej.

Istotny warunek jest jeden. Przede wszystkim oferta ta kierowana jest do osób o oryginalnej, kreatywnej osobowości oraz predyspozycjach i wrażliwości artystycznej.

STUDIA:

polegają na wzbogacaniu umiejętności kreatywnego, plastycznego myślenia i działania;
dostarczają fachowego wsparcia dla rozwoju osobowości i wrażliwości artystycznej poprzez ukierunkowanie własnych talentów artystycznych i twórczych poszukiwań;
pozwalają na rozpoznanie i ukierunkowanie własnej ścieżki kariery zawodowej w wybranych dziedzinach mody;
niosą profesjonalna pomoc w przygotowaniu się do samodzielnego poprowadzenia własnego biznesu; założenia i prowadzenia dochodowej działalności gospodarczej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 3200,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1650,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1650,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00