Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Manager transportu drogowego

Kategoria: Transport

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zaprasza na pierwszą edycję Podyplomowych Studiów na kierunku: Manager transportu drogowego, organizowaną pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Informacja o studiach

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zaprasza na pierwszą edycję Podyplomowych Studiów na kierunku: Manager transportu drogowego, organizowaną pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.


Cele studiów:

Celem studiów jest zapewnienie ich absolwentom opanowania kompleksowej wiedzy specjalistycznej wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego, zarówno w odniesieniu do zarobkowych krajowych, jak i międzynarodowych, przewozów osób i rzeczy.

Poprzez zapoznanie z przepisami prawnymi z zakresu prawa: cywilnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, absolwent studiów będzie dysponował wysokim poziomem wiedzy dotyczącej transportu drogowego i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji), w tym wiedzą, jaką powinien legitymować się zarządzający transportem w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych.Atuty studiów

Studia adresowane są do szerokiego kręgu zainteresowanych dziedziną transportu drogowego, przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć poświadczenie posiadania kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, jako jednego z warunków uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub zatrudnienia na stanowisku zarządzającego transportem. Z uwagi na wysoki poziom merytoryczny studiów, oferta skierowana jest również do pracowników urzędów realizujących zadania z zakresu wydawania uprawnień w transporcie drogowym, kontroli transportu, a także przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy chcą zgłębić swą wiedzę o specjalistyczne zagadnienia prawne z zakresu transportu drogowego.Absolwent otrzyma

niezbędną wiedzę specjalistyczną stanowiącą wymagane kompetencje zawodowe w transporcie,
zwolnienie z całości egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych
w transporcie drogowym (podstawa prawna art. 38a ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym),
uzyskanie dodatkowych uprawnień,
lepsze szanse na zatrudnienie (we wszystkich krajach Unii Europejskiej – certyfikat kompetencji zawodowych wydany w Polsce jest uznawany w całej UE) i wyższe wynagrodzenie.
Program studiów obejmuje swym zakresem wszystkie zagadnienia wymagane do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na zasadach określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2011 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L z dnia 14 listopada 2009 r., Nr 300, s. 51).

zwolnienie z całości egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (podstawa prawna art. 38a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym),
Poza profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym obejmującym specjalistyczną, uwzględniającą najnowsze zmiany w prawie, wiedzy z zakresu transportu drogowego i spedycji, ukończenie studiów zwalnia z konieczności zdawania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób lub rzeczy. Absolwent bez stresu i dodatkowych kosztów (opłata egzaminacyjna w wysokości 500 zł, koszty kursu przygotowawczego do egzaminu), nie musi w ogóle podchodzić do egzaminu państwowego, którego zdawalność po zmianach w grudniu 2011 r. (test wielokrotnego wyboru, zadanie praktyczne – studium przypadku) nie jest wysoka.

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
dodatkowo, po złożeniu wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i uiszczeniu opłaty w wysokości 300 zł, absolwenci mogą otrzymać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie drogowym Osób/ Rzeczy.


UWAGA!!!

Świadectwo ukończenia studiów będzie stanowiło podstawę do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, a zatem dodatkowych uprawnień niezbędnych dla zatrudnienia w charakterze zarządzającego transportem drogowym i uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM – dokument potwierdzający posiadanie wymaganych prawem Unii Europejskiej i prawem krajowym kompetencji zawodowych w transporcie drogowym jako warunku świadczenia pracy w charakterze zarządzającego transportem lub podjęcia działalności gospodarczej z zakresu transportu drogowego lub spedycji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 117

e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:

Czesne za studia wynosi 5 000zł.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

2500,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
2500,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.
Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200zł należy wpłacić do 15 września 2014r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00