Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Dietetyka i technologia gastronomiczna

Kategoria: Turystyka i rekreacja

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przygotowują specjalistów z zakresu żywności i żywienia zbiorowego i indywidualnego poprzez doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Absolwent będzie przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienia do placówek żywienia zbiorowego (catering), publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, komercyjnych placówkach sportowych i rekreacyjnych i innych organizacjach konsumenckich, jednostkach zajmujących się edukacją żywieniową, szkołach ponadpodstawowych, poradniach dietetycznych.

CELE STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry z zakresu dietetyki w żywieniu zbiorowym i indywidualnym, poprzez nabycie przez nią najnowszej wiedzy naukowej obejmującej nauki o żywieniu człowieka, dietetyki, technologii gastronomicznej oraz organizacji żywienia zbiorowego i marketingu żywnościowego, a także pedagogiki i psychologii.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200, 00 zł

Czesne za studia wynosi 2950,00 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
1550,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
1500,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00