Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń

Kategoria: Ubezpieczenia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z rynkiem usług finansowych, głównie ubezpieczeniowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w innych podmiotach gospodarczych.

Profil słuchacza

Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z rynkiem usług finansowych, głównie ubezpieczeniowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w innych podmiotach gospodarczych.

Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier) w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie;
3 lata doświadczenia zawodowego.
Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

O studiach:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z dziedziny ubezpieczeń nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Studia te dają podstawę do rozwoju specjalistycznych umiejętności takich jak analiza i metody rozwiązywania problemów w firmie ubezpieczeniowej, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym oraz współdziałania z innymi podmiotami rynku. Celem studiów jest również przekazanie wiedzy technicznej z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji, niezbędnej do sprawnego poruszania się w tych obszarach. Uczestnik studiów ma możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego.

Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

wykładów;
ćwiczeń/warsztatów;
konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).
Czas trwania studiów:

studia trwają dwa semestry;
studia rozpoczynają się w październiku 2014r.;
zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.
Zarys tematyczny studiów:

Semestr I

​Podstawy makroekonomii
Prawo rynku ubezpieczeniowego w Polsce
Ubezpieczenia w ujęciu ogólnym
Konstrukcja produktów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenia NNW, assistance, podróżne
Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy
Ubezpieczenia społeczne i emerytalne
Nowoczesne ubezpieczenia OC
Etapy tworzenia produktów ubezpieczeniowych i ich wdrażanie na przykładzie ubezpieczenia na życie
Ochrona danych osobowych i obowiązki informacyjne administratora danych
Informatyka w ubezpieczeniach
Marketing usług
Bancassurance - zmiany zasad współpracy na rynku finansowym
Dyrektywy unijne związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym
Broker a agent ubezpieczeniowy
Moduł Planowanie Finansów Osobistych
Seminarium dyplomowe
Semestr II

Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
Wprowadzenie do Aktuariatu
Rynki, instrumenty oraz inwestycje na rynkach finansowych
Raportowanie do różnych podmiotów przez zakład ubezpieczeń
Wdrożenie systemu WypłacalnośćII/Solvency II do polskiego porządu prawnego
Co to jest BION i ORSA
Reasekuracja w zakładzie ubezpieczeń
Marketing usług ( kontynuacja wykładów z I semestru)
Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach
Identyfikacja i analiza ryzyk biznesowych
Ryzyka trudno mierzalne
Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń: audyt – compliance - zarządzanie ryzykiem –aktuariat
Likwidacja szkód i wypłata świadczeń
Przestępczość ubezpieczeniowa
Seminarium dyplomowe


Egzamin na Certyfikat zawodu

Egzamin na Certyfikat Zawodu 241307 - Specjalista ds. ubezpieczeń – Egzamin przeprowadza niezależna instytucja certyfikująca - Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska.
Egzamin trwa 120 minut i obejmuje 100 pytań testowych, jednokrotnego wyboru. 30-40 pytań stanowią zadania z matematyki finansowej, 60-70 to pytania z pozostałych działów tematycznych.
Pytania testowe ściśle korespondują z zakresem merytorycznym realizowanym podczas studiów oraz z informacjami zawartymi w materiałach otrzymanych podczas zajęć.
Studenci podczas egzaminu mogą korzystać z kalkulatora finansowego, którego obsługi uczą się na zajęciach warsztatowych.
Po zdaniu egzaminu studenci otrzymują Certyfikat Zawodu 241307 – Specjalista ds. ubezpieczeń wydawany przez Europejską Federację Doradców Finansowych Polska.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 117

e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:

Czesne za studia wynosi 6600 zł.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

3300,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów

3300,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200zł należy wpłacić do 15 września 2014 r.

Koszt certyfikatu

800 zł płatne do 31 maja 2015 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00