Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Dyplomowany Broker Ubezpieczeniowy i Broker Reasekuracyjny

Kategoria: Ubezpieczenia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem. Przeznaczone są zarówno dla osób posiadających uprawnienia brokerskie i wykonujących ten zawód, jak i dla pracowników firm brokerskich nie będących licencjonowanymi brokerami oraz kandydatów do pracy w tym szybko rozwijającym się sektorze usług finansowych.

Profil słuchacza

Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem. Przeznaczone są zarówno dla osób posiadających uprawnienia brokerskie i wykonujących ten zawód, jak i dla pracowników firm brokerskich nie będących licencjonowanymi brokerami oraz kandydatów do pracy w tym szybko rozwijającym się sektorze usług finansowych.

Ilość miejsc jest ograniczona, Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.Czas trwania:

studia trwają dwa semestry;
studia rozpoczynają się w październiku 2014r.;
zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.


O studiach:

Celem studiów jest ułatwienie studentom efektywnego funkcjonowania w zawodzie brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego w odpowiedzi na wyzwania stawiane przez wymogi współczesnych rynków i form pracy. Tematyka studiów obejmuje praktycznie wszystkie aspekty działalności brokerskiej od podstaw zarządzania ryzykiem po organizacyjne i prawne zagadnienia funkcjonowania firmy brokerskiej. Osobom pracującym w zawodzie brokera studia te pozwolą na udoskonalenie ich wiedzy zawodowej i stworzenie dla niej mocniejszych podstaw teoretycznych. Innym pracownikom firm brokerskich pozwolą na szersze zrozumienie uwarunkowań, w jakich funkcjonują ich firmy. Pozwoli im to podnieść wszechstronność wiedzy, co jest niezbędne dla rozwoju zawodowego wykraczającego ponad obecne, bieżące obowiązki. Osobom rozważającym możliwość podjęcia pracy w tym sektorze lub takim, które ją niedawno podjęły, pozwolą na szerokie i szybkie zapoznanie się zarówno z teoretycznymi podstawami, jak i praktycznymi uwarunkowaniami tego zawodu. Należy jednak podkreślić, że studia podyplomowe nie są kursem przygotowawczym dla osób chcących zdawać egzamin brokerski.

Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

wykładów;
ćwiczeń/warsztatów;
konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia:
Przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- umowę o studiowaniu
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
- 2 fotografie (37x52 mm)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 117

e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja kandydatów na studia w Uczelni Vistula na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 4 maja 2013 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 30 września 2013r. O przyjęciu na studia decydują kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:

Czesne za studia wynosi 6600zł.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

3300,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
3300,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.
Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200zł należy wpłacić do 15 września 2014r

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT Grupy Uczelni Vistula
pok. 108 (I piętro)

Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-14:00